Społeczność pyta i radzi. Społeczność pyta i radzi. Dodaj do ulubionych »
Liczba pytań: 17883 Liczba odpowiedzi: 158563

Małopłytkowość wtórna - leczenie Małopłytkowości wtórnej

Małopłytkowości wtórnej - Do małopłytkowości wtórnej, zalicza się stany spowodowane: Zmniejszeniem wytwarzania krwinek płytkowych w szpiku z powodu: a) toksycznego jego uszkodzenia, np. przez leki o właściwościach cytostatycznych, antymitotycznych lub przez napromienianie jonizujące (rentgen), b) wypierania megakariocytów (olbrzymich komórek szpiku) ze szpiku przez inne nowotworowo rozwijające się tam tkanki, np. białaczkowe, c) samoistnego zaniku szpiku. Zwiększonym zużywaniem się krwinek płytkowych w przebiegu procesu nadmiernego śródnaczyniowego wykrzepiania włóknika. Zwiększonym niszczeniem krwinek płytkowych przez nadmiernie powiększoną śledzionę.
Brak opinii. Może Ty napiszesz?

Dodaj opinię:

Pozostało 4000 znaków.

Zaloguj »