Społeczność pyta i radzi. Społeczność pyta i radzi. Dodaj do ulubionych »
Liczba pytań: 17893 Liczba odpowiedzi: 158830

Choroby / C (44)

 • Candida »

  Candida albicans grzyb wywołujący grzybicę. Patrz kandydoza, grzybica.

 • Chlamydia trachomatis »

  Chlamydia trachomatis - jest najważniejszym epidemiologicznie i klinicznie gatunkiem rodzaju Chlamydia. Różne szczepy są czynnikami etiologicznymi wielu zespołów chorobowych. Szerzy się z człowieka...

 • Chlamydioza »

  Chlamydioza - powodowana przez bakterie Chlamydia trachomatis jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą przenoszoną drogą płciową! Oprócz niej do najczęściej występujących należą rzęsistek pochwowy...

 • Chłoniaki »

  Chłoniaki (łac. Lymphoma) - Są to choroby nowotworowe, wywodzące się z układu chłonnego (limforetikularnego). Najczęściej objawiają się powiększeniem węzłów chłonnych lub wątroby i śledziony. W...

 • Cholera »

  Cholera (Cholerae) - ostra i zaraźliwa choroba zakaźna przewodu pokarmowego, której przyczyną jest spożycie pokarmu lub wody skażonej Gram-ujemną bakterią - szczepami przecinkowca cholery (Vibrio c...

 • Choroba Addisona »

  Choroba Addisona - Choroba układu endokrynnego polegająca na niedoczynności ze strony kory nadnerczy. Choroba Addisona może dotyczyć ludzi w każdym wieku, o różnej płci czy rasie, ale zwykle choruj...

 • Choroba Alzheimera »

  Choroba Alzheimera - polegająca na zaburzeniu funkcjonowania mózgu, jest najczęściej występującym schorzeniem otępiennym. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska niemieckiego psychiatry i neuropatologa ...

 • Choroba Bürgera - leczenie Choroby Bürgera »

  Choroba Bürgera - zwana także zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń, jest bardzo poważną, choć na szczęście rzadko występującą chorobą. Dotyczy głownie młodych mężczyzn. Etiologia, czyli prz...

 • Choroba Fabryego »

  Choroba Fabryego (choroba Anderssona-Fabryego)- lizosomalna choroba spichrzeniowa z grupy mukopolisacharydoz, opisana w 1898 roku niezależnie przez niemieckiego dermatologa Johannesa Fabryego i an...

 • Choroba Forestiere - Rotes- de Querol - leczenie Choroby Forestiere- Rotes- de Querol »

  Hiperostoza usztywniająca kręgosłupa - jest to choroba kręgosłupa w której zwyrodnieniu uległy przynajmniej trzy trzony kręgów (ich kształt przypomina dzioby papug lub ściekającą stearynę). O hiper...

 • Choroba glutenowa / Celiakia »

  Choroba glutenowa / Celiakia - Niekorzystne działanie glutenu na organizm człowieka może przybierać formę choroby trzewnej, przejściowej nietolerancji glutenu lub alergii na gluten. Za wywołanie ch...

 • Choroba Haglunda - Severa »

  Choroba Haglunda - Severa - jest jałową martwicą guza kości piętowej. Choroba Haglunda należy do jałowych martwic kości, na które chorują dzieci i młodzież w okresie wzrostu, z przewagą wśród chłop...

 • Choroba Heinego-Medina - leczenie choroby Heinego-Medina »

  Choroba Heinego-Medina -Wywołana przez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego). Do organizmu wirus dostaje się drogą fekalno-oralną, a potem przez nabłonek jelit, gdzie się...

 • Choroba Leśniowskiego i Crohna »

  Choroba Leśniowskiego-Crohna - zapalna choroba jelita o niewyjaśnionej etiologii, zaliczana do grupy nieswoistych zapaleń jelit (IBD). Znana jest powszechnie w innych krajach jako choroba Crohna. ...

 • Choroba lokomocyjna »

  Choroba lokomocyjna - schorzenie wywołane podczas poruszania się dowolnymi środkami transportu. Przyczyną jest brak zgodności bodźców, sygnałów wzrokowych i błędnika, odbieranych przez mózg. Podcza...

 • Choroba Meniera - leczenie Choroby Meniera »

  Choroba Meniera - rzadka choroba, której przyczyną jest nadmierne gromadzenie się i wzrost ciśnienia endolimfy w błędniku. Z nieznanych przyczyn w uchu wewnętrznym gromadzi się nadmierna ilość płyn...

 • Choroba Parkinsona »

  Choroba Parkinsona - to choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego. Schorzenie to jest ściśle związane z wiekiem - dotyczy ono zazwyczaj osób powyżej 50. roku życia. Przeciętny wiek, w którym pojawiaj...

 • Choroba Perthesa »

  Choroba Perthesa - należy do grupy jałowych martwic kości, dokładnie mówiąc jest to niedokrwienna martwica głowy kości udowej. Choroba najczęściej dotyka chłopców w wieku pomiędzy 3 a 7 rokiem życi...

 • Choroba Pompego (glikogenoza typu II) - leczenie Choroby Pompego »

  Choroba Pompego znana jest również jako glikogenoza typu II. Jest to rzadka, chroniczna, osłabiająca i często śmiertelna choroba nerwowo-mięśniowa dotykająca mniej niz 10.000 niemowląt, dzieci oraz...

 • Choroba Popromienna - leczenie choroby popromiennej »

  Choroba popromienna - ogólna nazwa chorobowych zmian ogólnoustrojowych powodowanych przez promieniowanie jonizujące oddziałujące na całe (lub prawie całe) ciało. Przyczyną choroby popromiennej jest...

 • Choroba Recklinghausena »

  Choroba Recklinghausena - Najbardziej charakterystycznym objawem są guzki (nerwiakowłókniaki) podskórne, wyczuwalne jako różnej wielkości sprężyste struktury zlokalizowane pod skórą, oraz guzki poj...

 • Choroba Scheuermanna »

  Choroba Scheuermanna (kifoza młodzieńcza) - jest jedną z wielu chorób zaliczanych do tak zwanych "jałowych martwic kości". Wspólną cechą wszystkich chorób tej grupy jest obumieranie tkanki kostnej...

 • Choroba uchyłkowa jelit »

  Choroba uchyłkowa jelit - jest to obecność licznych (od jednego do kilkuset) uchyłków w przewodzie pokarmowym (uchyłek jest kieszonkowatym uwypukleniem jelita, składają się tylko z błony śluzowej i...

 • Choroba wieńcowa »

  Choroba wieńcowa - Choroba niedokrwienna serca- zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywc...

 • Choroba zezowa »

  patrz zez

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa - leczenie choroby zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa »

  Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa - Spondyloartroza. Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgów są jednym z najczęstszych zjawisk w patologii ludzkiej, ale ich znaczenie w patomechanizmie bólu i...

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgów szyjnych - leczenie Choroby zwyrodnieniowa stawów kręgów szyjnych »

  Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa odcinka szyjnego. Patrz też artroza i spondyloartroza. Kręcz szyi, kora polega na skróceniu długości mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego w wyniku jeg...

 • Chrapanie - leczenie chrapania »

  Chrapanie - Jest to najczęstsza dolegliwość występująca podczas snu. Podczas snu dochodzi do zwiotczenia mięśni i zwężenia cieśni gardła. W związku z tym przepływające powietrze może wywoływać drga...

 • Cieśń nadgarstka »

  Cieśń nadgarstka - stan chorobowy powstały w wyniku długotrwałego ucisku nerwu pośrodkowego (łac. nervus medianus) biegnącego w kanale nadgarstka. Przyczyną choroby jest najczęściej obrzęk zapalny ...

 • Ciężki ostry zespół oddechowy - leczenie SARS »

  Ciężki ostry zespół oddechowy (SARS) Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej) - rodzaj nietypowego zapalenia płuc, które po raz pierwszy pojawiło się w końcu 2002 roku w prowincji Guangdong...

 • Cisawica - leczenie cisawicy »

  Patrz choroba Addisona

 • Cukrzyca »

  Cukrzyca - Grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta ...

 • Cukrzyca typu 1 »

  Cukrzyca typu 1 (łac. diabetes mellitus typi 1, ang. Insulin Dependent Diabetes Mellitus, IDDM), nazywana też cukrzycą insulinozależną jest jedną z etiopatogenetycznych postaci cukrzycy. U jej podł...

 • Cysta »

  patrz torbiel

 • Cysta naskórkowa (kaszak) »

  Cysta naskórkowa - Torbiel, zastoinowa tworząca się w okolicy mieszków włosowych i gruczołów łojowych w wyniku ich zaczopowania. wyniosły twardy guzek, który może przybierać duże rozmiary wypełnion...

 • Czerniak »

  Czerniak - jest nowotworem złośliwym skóry. Najczęściej powstaje w obrębie znamion barwnikowych, nazywanych potoczne pieprzykami. Jeśli czerniak jest wykryty w bardzo wczesnym okresie, może być w p...

 • Czerwienica prawdziwa - leczenie czerwienicy prawdziwej »

  Czerwienica prawdziwa (Choroba Vaqueza) - jest jednym z zespołów mieloproliferacyjnych. W przebiegu tego schorzenia dochodzi do wzrostu liczby krwinek czerwonych (erytrocytów), któremu dodatkowo t...

 • Czyraczność »

  Czyrak to choroba skóry wywoływana przez gronkowce lub paciorkowce. Jest to ropne zapalenie woreczka włosowego i przylegającego do niego gruczołu łojowego. Typowy czyrak to bardzo bolesny guzek o p...

 • Czyrak ucha »

  Czyrak wywoływany jest przez gronkowce lub paciorkowce. Szczególnie bolesne są czyraki umiejscowione w okolicy o małej ilości tkanki podskórnej - np. na nosie czy małżowinie usznej. Do zakażenia pr...

 • Czyraki skórne »

  Czyrak - to choroba skóry wywoływana przez gronkowce lub paciorkowce. Jest to ropne zapalenie woreczka włosowego i przylegającego do niego gruczołu łojowego. Typowy czyrak to bardzo bolesny guzek o...