Społeczność pyta i radzi. Społeczność pyta i radzi. Dodaj do ulubionych »
Liczba pytań: 17893 Liczba odpowiedzi: 158821

Choroby / P (40)

 • Palce młotkowate »

  Hallux, patrz koślawy palec u stopy

 • Paradontoza »

  Paradontoza czyli zapalenie przyzębia to choroba tkanek przyzębia, której efektem niejednokrotnie jest utrata zębów. Terminem tym określa się wszelkie przewlekłe procesy zapalne dziąseł głębiej zna...

 • Parafilia »

  Parafilia - rodzaj zaburzenia na tle seksualnym, w którym wystąpienie podniecenia seksualnego i pełnej satysfakcji seksualnej uzależnione jest od pojawienia się specyficznych obiektów (w tym osób),...

 • Paraplegia »

  Porażenie obu kończyn dolnych wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego. Paraplegia najczęściej stwierdza się w guzach rdzenia, stwardnieniu rozsianym, złamaniu kręgosłupa.

 • Paruresis »

  Paruresis - Trudność, bądź niemożność oddania moczu w obecności innych, za równo we własnym domu, jak i w miejscach publicznych, w stresie wywołanym presją czasu, będąc obserwowanym, lub kiedy ktoś...

 • Pedofilia »

  Pedofilia - rodzaj parafilii seksualnej: stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym. Jak donoszą statystyk...

 • Perlak w uchu środkowym - leczenie perlaka w uchu środkowym »

  Perlak w uchu środkowym - Przewlekły stan zapalny ucha środkowego, perlakowe zapalenia ucha. Stan doprowadzający do wytworzenia guza perlistego, oraz niszczenie kości z dużą skłonnością rozwoju pow...

 • Pęcherz neurogenny »

  Pęcherz neurogenny - Jest wynikiem wad wrodzonych, schorzeń oraz urazów układu nerwowego powodujących uszkodzenie ośrodków regulujących czynność pęcherza i cewki moczowej lub przerwanie ciągłości s...

 • Pierwotna dyskineza rzesek »

  Pierwotna dyskineza rzęsek (zespół nieruchomych rzęsek, ang. immotile cilia syndrome, ICS, primary ciliary dyskinesia, PCD) - rzadka, genetycznie uwarunkowana choroba dziedziczona w sposób autosoma...

 • Pierwotna dyskineza rzęsek »

  Pierwotna dyskineza rzęsek (zespół nieruchomych rzęsek, ang. immotile cilia syndrome, ICS, primary ciliary dyskinesia, PCD) - rzadka, genetycznie uwarunkowana choroba dziedziczona w sposób autosoma...

 • Pierwotna niewydolność jajników »

  Pierwotna niewydolność jajników - zaburzenie czynności rozrodczej i hormonalnej przebiegające ze zmniejszonym stężeniem estrogenów oraz zwiększonym stężeniem gonadotropin przysadkowych, głównie fol...

 • Pierwotne nadciśnienie płucne »

  Pierwotne nadciśnienie - Ta postać zwana jest również nadciśnieniem płucnym samoistnym. Jest rzadką (2 przypadki na milion osób) chorobą o nieznanej etiologii. Choroba częściej występuje u kobiet w...

 • Pląsawica Huntingtona »

  Pląsawica Huntingtona - choroba genetyczna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy. Objawami choroby są niekontrolowane ruchy oraz otępienie. Nasilenie objawów postępuje w czasie. Pląsawica Huntin...

 • Pochwica »

  Pochwica - dysfunkcja seksualna polegająca na niezależnym od woli skurczu mięśni wokół wejścia do pochwy, co może powodować zamknięcie wejścia i niemożność odbycia stosunku płciowego, gdyż powoduje...

 • Podofilia »

  Podofilia - odmiana fetyszyzmu, jedna z najpowszechniejszych jego form, polegająca na osiąganiu podniecenia i satysfakcji seksualnej podczas kontaktu ze stopami partnera. Podniecenie wynika w tym p...

 • Pokrzywka »

  Pokrzywka - Czynniki wywołującymi pokrzywkę mogą mieć również podłoże toksyczne albo fizykalne. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia m.in. gdy organizm człowieka źle reaguje na czynniki środo...

 • Polineuropatia-czuciowo-ruchowa - leczenie Polineuropatii »

  Polineuropatia-czuciowo-ruchowa - Zespół uszkodzenia nerwów obwodowych. Polineuropatia obejmuje swym zasięgiem rozmaite procesy chorobowe mogące doprowadzić do uszkodzenia obwodowego układu nerwowe...

 • Polipy Okrężnicy »

  Polipy Okrężnicy - są to patologiczne rozrosty ściany jelita grubego uwypuklające się ponad powierzchnię błony śluzowej jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy) i wystające do światła jelita. Wyróż...

 • Porfiria »

  Porfiria - wrodzone lub nabyte schorzenie, związane ze szlakami biochemicznymi enzymów biorących udział w syntezie hemu (zwanym również szlakiem porfiryn). Klasyfikuje się je jako porfirie wątrobow...

 • Powikłania po/i w trakcie - leczenie powikłań »

  Najczęściej powodem powikłań pooperacyjnych są zakażenia miejsc operowanych. Według różnych autorów infekcje pooperacyjne odnotowuje się w 12 do 84 proc. przypadkach już po wypisie ze szpitala[1]. ...

 • Półpasiec - leczenie półpaśca »

  Półpasiec (łac. zoster) - ostra wirusowa choroba zakaźna, której czynnikiem wywołującym jest wirus herpes virus varicella. Jest to ten sam wirus, który wywołuje ospę wietrzną. Częściej zapadają na ...

 • Pracoholizm »

  Pracoholizm - Stan uzależnienia od wykonywanej pracy, powodujący zaburzenie równowagi między istotnymi elementami życia codziennego. Zazwyczaj są to osoby ambitne, lubiące rywalizować i wygrywać, k...

 • Priapizm »

  Priapizm - to patologiczny, trwający powyżej 4-6 godzin, przedłużony wzwód prącia, który nie ustępuje po osiągnięciu orgazmu i ejakulacji. Biorąc pod uwagę warunki hemodynamiczne występujące w prąc...

 • Profilaktyka - jak nie chorować »

  Profilaktyka - jak nie chorować. Celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej cho...

 • Prostata »

  Prostata - gruczoł krokowy (stercz). Jest to nieparzysty narząd mięśniowo-gruczołowy. Jest częścią składową męskiego układu płciowego. Położony jest poniżej pęcherza moczowego w miednicy mniejszej....

 • Próchnica zębów »

  Próchnica zębów - egzogenny proces polegający na demineralizacji i proteolitycznym rozkładzie twardych tkanek zęba. Głównymi bakteriami odpowiedzialnymi za rozwój próchnicy są paciorkowce, a z ...

 • Pryszcze »

  patrz trądzik pospolity

 • Przedwczesne dojrzewanie płciowe »

  Przedwczesne dojrzewanie płciowe - Leczenie. Pojawienie się cech fizycznych dojrzewania płciowego zgodnych z fenotypową płcią dziecka przed ukończeniem 8 roku życia u dziewcząt lub przed ukończenie...

 • Przepuklina »

  Przepuklina (łac. hernia) - patologiczne uwypuklenie zawartości jamy ciała (najczęściej jamy brzusznej) przez otwór w powłokach, w miejscu zwanym miejscem o obniżonej oporności (łac. locus minoris ...

 • Przerost migdałków podniebiennych »

  Przerost migdałków podniebiennych - Przerost migdałków podniebiennych najczęściej współistnieje z przerostem tkanki adenoidalnej nosogardła czyli tzw "trzecim" migdałem. W warunkach prawidłowych tk...

 • Przewlekłe stany podgorączkowe - leczenie przewlekłych stanów podgorączkowych »

  Przewlekłe stany podgorączkowe - Normalna temperatura ludzkiego ciała waha się w granicach 36o C do 37o Celsjusza. Jest to temperatura, w której prawidłowo funkcjonuje organizm i działa wewnętrzny ...

 • Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych »

  patrz zapalenie zatok Przewlekłe zapalenia zatok przynosowych - to stan, kiedy objawy zapalenia zatok utrzymują się powyżej 6 tygodni, lub w ciągu roku wystąpiły więcej niż 4 epizody ostrego zap...

 • Przewlekły Ból »

  Ból przewlekły najczęściej rozpoczyna się od epizodu bólu ostrego; profesjonalne procedury diagnostyczno-terapeutyczne nie wpływają na jego redukcję, a liczne zabiegi nawet mogą ten ból nasilić. Id...

 • Przewlekły kaszel »

  Przewlekły kaszel - to kaszel który występuje podczas kaszlu następuje gwałtowne wyrzucenie powietrza zawartego w płucach. Wskutek tego powietrze zostaje wydalone z dużym przyspieszeniem, które poz...

 • Przewlekły katar »

  Przewlekły katar - Nieżyt nosa (łac. rhinitis, corryza, potoczna nazwa katar) - pojęcie dotyczące objawów zapalenia błony śluzowej nosa (niekiedy także zatok przynosowych). Najczęstszą przyczyną wy...

 • Psychalgia »

  Psychalgia - Cierpiący na to zaburzenie odczuwa bóle o takiej sile i takim natężeniu, który mógłby spowodować zagrożenie dla życia - gdyby tylko chory faktycznie posiadał jakąkolwiek patologię medy...

 • Psychoza depresyjno-maniakalna »

  Psychoza depresyjno-maniakalna - zaburzenie psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych. Do rozpoznania zaburzenia afektywnego dwubiegunowego dochodzi wtedy, gdy u pacjenta występuje epizod hipomanii...

 • Pylica Płuc »

  Pylica płuc, jedna z częstszych chorób zawodowych (szczególnie u górników i mieszkańców dużych miast przemysłowych), spowodowana przewlekłym wdychaniem pyłów. Skutkiem jest rozwój tkanki łącznej wł...

 • Pyłkowica »

  Pyłkowica- astma pyłkowa, pollinosis jest to sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek, któremu często towarzyszą napady astmy oskrzelowej oraz objawy ze strony innych narządów...